Hotline: 0972509476 (Mr. Hiếu)

Chế độ bảo hành của HONDA GIẢI PHÓNG Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Ôtô Giải Phóng chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được đặt ra thông qua các Đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam. Bao gồm: Các điều khoản bảo hành này được áp dụng cho xe ôtô Honda...


Call Now Button